Renovera strålkastare

Strålkastare kan med tiden bli slitna av stenskott, UV-ljus, salt, avfettning etc. Till följd av detta blir strålkastare dimmiga/mjölkiga. Detta kan innebära att du får sämre sikt. Vi använder oss av två metoder för renovering av strålkastare: polerings och lackeringsmetoden. Bägge metoderna är billigare än att köpa nya strålkastare vilket är både bra för plånboken och miljön.

Poleringsmetoden innebär att man slipar bort yttre skiktet och sedan polaras glaset/plasten till önskat resultat.

Lackeringsmetoden är lik poleringsmetoden men här lackeras ytan efter att den har slipats.

Hör av dig till oss så berättar vi vilken metod som passar dig bäst.

Kontakta oss för mer information